Seorang ibu mengadukan kelakuan anak lelakinya yang sering mendurhakainya ke meja hijau.

Di ruang persidangan, sang hakim berkata kepada sang anak, “Wahai putra saudaraku, tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Subhaanahu Wata’aala “maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan “ah” (al-Israa’ : 22)

Mendengar petanyaan sang hakim tesebut, sang anak kemudian menampar ibunya dan berkata kepadanya dengan suara yang keras, “Kapan saya pernah berkata “ah” kepada kamu?”