Diriwayatkan dari maula Abu Raihanah, dia berkata, “Abu Raihanah pulang dari suatu peperangan. Setibanya di rumah, beliau menemui isterinya dan makan malam. Setelah itu beliau minta diambilkan air wudhu kemudian berwudhu. Lalu pergi shalat ke masjid dan membaca al-Qur’an. Selesai dari membaca satu surat beliau meneruskan membaca surat berikutnya, begi-tulah seterusnya.

Ketika adzan sahur (sebelum Shubuh) dikumandangkan, beliau mengencangkan ikatan pakaiannya. Tiba-tiba isteri beliau datang dan berkata, ‘Wahai Abu Raihanah, engkau telah berperang dan mendapat kemenangan dalam peperangan itu, lalu engkau datang menemuiku, tetapi mengapa engkau tidak menggilirku dan membahagiakan aku.’

Beliau menjawab, ‘Benar, Demi Allah tidak pernah terlintas dalam hatiku. Kalau saja aku ingat dirimu pastilah engkau memperoleh hak dariku.’

Isterinya bertanya, ‘Kalau demikian, apa yang menyibukkan dirimu wahai Abu Raihanah?’ Dia menjawab, ‘Hatiku senantiasa menginginkan sesuatu yang digambarkan Allah SWT di dalam Surga, berupa pakaian yang indah, isteri yang cantik, dan kenik-matan serta kebahagiaan terus menerus jika telah tinggal dan menetap di dalamnya.

Demikianlah, hingga aku mendengar Adzan Shubuh diku-mandangkan’.”

(SUMBER: Az-Zuhdu, Ibnul Mubarak, 304)