Abu Mu’awiyah al-Aswad pernah berkata, “Seluruh manusia – yang baik maupun yang jahat – berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih rendah (nilainya di sisi Allah) daripada sayap lalat.”

Lalu seseorang bertanya kepadanya, ”Apakah yang lebih rendah (nilainya di sisi Allah) daripada sayap lalat itu?”

Ia menjawab, “Dunia.”

(Hilyatul Auliya, karya Abu Nu’aim al-Ashbahani)