Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia berkata, “Amr bin al-Jamuh datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk bertanya, ‘Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah sekiranya aku ikut serta dalam peperangan fi sabilillah sehingga aku terbunuh, apakah engkau melihatku berjalan di Surga dengan kakiku yang cacat ini?’ Kaki Amr memang pincang. Rasulullah a menjawab, ‘Ya.’ Kemudian dalam perang Uhud itu dia terbunuh bersama keponakan perempuannya. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berjalan di depan jenazahnya, beliau bersabda, ‘Seolah-olah aku melihatmu berjalan di Surga dengan kaki tanpa cacat’.” (HR. Ahmad, 5/299.)

Sumber : 99 Kisah Orang-Orang Shalih, kisah ke-30, hal 51