Dua orang lelaki sedang berbincang-bincang.

A : “Apakah kamu kenal dengan Fulan?”

B : “Ya, tentu saja. Saya sangat kenal dia. Dia adalah seorang lelaki yang tidak baik.”

A : “Dari mana kamu tahu?”

B : “Dia telah menyakiti salah seorang keluargaku.”

A : “Siapa?”

B : “Dia telah menyakiti ibuku. Semoga Allah senantiasa menjaga ibuku.”