Ibnul Katib rahimahullah berkata :

“Apabila khauf ( takut ) tinggal di hati, maka lidah tidak akan mengucap kecuali untuk yang berguna”