Seorang lelaki yang sedang berada di tengah keramaian pasar tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Orang-orang yang berada di sekitarnya segera membawanya ke sebuah rumah. Tak berapa lama kemudian, sebagian orang diantara mereka berkata, “Sesungguhnya ia telah meninggal dunia.”

Mereka pun memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memasukkannya ke dalam keranda. Setelah itu, sebagian diantara mereka segera mengangkat keranda itu di atas pundak-pundak mereka dan mereka pun berjalan menuju ke tempat pemakaman umum. Orang-orang yang ikut mengantarkan jenazahnya jumlahnya cukup banyak.

Ketika mereka berada di tengah perjalanan, sang lelaki tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Ia langsung duduk dan berkata dengan penuh rasa kaget dan kebingungan, “Akan di bawa ke mana saya? Turunkan saya! Saya masih hidup. Saya belum mati.”

Juha yang mendengar ucapan sang lelaki berkata, “Sungguh sangat mengherankan apa yang telah terjadi padamu. Akan tetapi, apakah aku akan membenarkan ucapanmu dan mendustakan orang-orang sebanyak ini?”