Nabi bersabda, “Kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangganya akan dihapuskan dengan shalat, puasa dan shadaqah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)