Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata:”Dua perkara, yakni salah satunya aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan yang satunya dari diriku sendiri. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ia menjadikan sekutu bagi Allah (berbuat syirik), niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Neraka. Dan aku berkata:”Barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak menyekutukan Allah, dan tidak berbuat syirik, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Surga.” (Musnad Imam Ahmad dengan sanad shahih)