Dikisahkan, ada seorang Arab Badui memanggil-manggil Khalifah Al-Makmun, Wahai Abdullah… wahai Abdullah…

Maka Khalifah al-Makmun pun Marah kepadanya, dan berkata kepadanya: Kamu memanggilku dengan namaku..?

Maka orang Arab Badui tersebut berkata, ‘Kami memanggil Allah juga dengan namaNya…”

Maka terdiamlah al-Makmun, lalu iapun memberikan suatu pemberian kepadanya…