Seoarng suami berkata kepada isterinya:"Jika temanku mennghubungiku (lewat telepon) beritahu dia kalau aku ada di kantor." Isterinya berkata:"Kalau dia tidak menghubungi apa yang aku katakan?"(Ahlaa Ibtisaamat)