Ngompol

Jenis-jenisnya :

 • Ngompol siang hari dalam keadaan sadar.
 • Ngompol malam hari dalam keadaan tidur.
 • Ngompol yang terlambat (untuk disadari).

Sebab-sebabnya :

A. Sebab-sebab fisik : Perlu konsultasi dengan dokter spesialis.
B. Sebab-sebab kejiwaan :

 • Kelabilan kejiwaan anak yang bermula dari kelabilan keluarga.
 • Anak merasa tidak mendapat perhatian keluarga, rasa aman dan ketentraman dalam keluarganya.
 • Terlalu tegang dan memberi hukuman yang berlebihan kepada anak yang mempersulit masalah.
 • Perasaan anak yang senantiasa merasa takut, kegon-cangan dan hilangnya kepercayaan terhadap orang di sekelilingnya.
 • Perasaan cemburu terhadap yang lain atau dengki terhadap orang lain.
 • Meninggalkan anak sendirian dalam jangka waktu yang lama, atau perasaan takutnya kepada sesuatu seperti kegelapan dan sebagainya.

Penyembuhan :

 • Menempatkan anak pada hubungan keluarga yang tenteram.
 • Mempergauli anak dengan kasih sayang dan perhatian yang baik.
 • Menjauhkan dari rasa tegang dan jiwa yang tertekan sehingga tidak bertambah lagi permasalahannya.
 • Menggunakan cara-cara penghargaan dan motivasi agar anak menjadi percaya diri.
 • Menghindari celaan di depan orang lain, khususnya di depan teman-temannya yang lebih muda darinya.
 • Mengusahakan pengobatan secara medis.
 • Tidak membebani anak dengan pekerjaan yang melebihi tingkat kemampuannya, sehingga tidak gagal dan hilang rasa percaya dirinya.
 • Tidak meninggalkannya sendirian, dan menyalakan lampu dengan cahaya yang terang jika menginginkannya.
 • Membiasakan anak untuk kencing terlebih dahulu sebelum tidur.
 • Menghindari memberinya minuman yang banyak sebelum tidur.
 • Memberi lampu yang cukup pada jalan yang menuju kamar mandi pada malam hari sehingga anak tidak merasa takut untuk pergi sendirian ke kamar mandi bila ia menginginkannya.
 • Berusaha membangunkannya pada malam hari untuk kencing.