Anak Kecil : Pah, lihat! Orang itu kepalanya bersih, tidak ada rambutnya.

Bapak : Sst..Jangan keras-keras! Nanti orang itu mendengar ucapanmu.

Anak Kecil : Memangnya dia tidak tahu kalau kepalanya tidak berambut?