Imam Asy-Syafi’I berkata: “Setiap sesuatu yang engkau anggap penting, maka bersegeralah untuk melakukannya, sebelum datang sesuatu yang memisahkan antara dirimu dengan kebaikan tersebut”.

[Kitab Min A’lami Salaf pdf, hal. 246, Syaikh Ahmad Farid. Lihat http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/43/ddd85.pdf