Seorang ibu berkata kepada hakim dalam sebuah persidangan:“Saya bebas wahai tuan hakim, aku bersumpah kalau aku tidak bersalah.” Hakim berkata:”Akan tetapi sifat-sifat pembunuh tersebut cocok sekali denganmu, ia cantik, dan menarik.” Ibu tersebut berkata:”Oh mungkin saja itu aku wahai tuan hakim!