Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zaadul Ma’ad menukil sebuah syair yang berbunyi:

“Jika kalian melihat taring singa itu nampak, maka jangan sekali-kali engkau mengira kalau singa itu sedang tersenyum.”