Diriwayatkan dari Abu Ma’mar ia berkata: “Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: “Tidaklah dikatakan sebagai ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan keburukan, akan tetapi disebut ulama apabila orang tersebut mengetahui sebuah kebaikan kemudian ia mengamalkannya, dan mengetahui keburukan kemudian menjauhinya”.[Sumber: Min A’lami Salaf pdf, hal. 66, Syaikh Ahmad Farid. Lihat http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/43/ddd85.pdf