Al-‘Utbiy mengatakan, “Menjelang wafat, Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan anak-anaknya, dan di tengah-tengah mereka ada Maslamah, dia adalah penghulu mereka. Lalu, Abdul Malik bin Marwan mengatakan (kepada mereka) :

  • Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah ta’ala, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan penjagaan yang akan selalu kekal, dan merupakan perisai yang akan memagari (dari keburukan), gua yang paling kokoh, dan merupakan hiasan yang terindah.

 

  • Hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian bersikap lemah lembut terhadap orang yang lebih muda, dan hendaknya orang yang lebih muda mengerti hak orang yang lebih tua, dengan tetap menjaga keselamatan hati, dan mengambil tindakan yang terbaik dalam setiap urusan.

📖 (Ibnu ‘Asakir, “Tarikh Dimasyq”, 63/171)