مَاهِر : Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu