Para ahli cuaca telah sampai kepada penemuan ini, mereka berkata : “Kuantitas curah hujan yang turun pada tahun ini pada bola bumi sama dengan kuantitas curah hujan yang turun pada setiap tahun. Akan tetapi yang berbeda hanya tempat pembagiannya di atas bumi”.

Dan Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam telah memberitakan pengetahuan ini di dalam hadits. Beliau bersabda :

لا سنة أقل من سنة في المطر و لكن الله يصرفه

“Tidaklah curah hujan pada sebuah tahun lebih sedikit daripada curah hujan pada tahun yang lain, hanya saja Allah memalingkannya (ke tempat yang lain)” (Hadits dari Ibnu Abbas, lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no : 2461)
Wallahu A’lam

(Diambil dari buku 100 Mukjizat Islam, karya Yusuf Ali al-Jasir , Pustaka Darul Haq, diposting oleh Abu Maryam Abdusshomad)