Tanya:

As-salamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Bolehkah saya yang hendak solat jama’ & qasar bersembahyang mengikut imam yang sedang solat biasa (bukan jama’ & qasar) kalau boleh, adakah perlu niat solat saya itu ditambah niat jama qasar?

Jawab:

Ykh.sdr/Hisyam

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarokaatuh

Boleh, tapi anda harus mengikuti rakaat shalat imam, setelah itu anda
kerjakan secara tersendiri (bersama jamaah anda) dengan iqamah shalat yang
satu lagi dengan diqashar.

Sedangkan niat dalam hati, dengan niat anda….yang pertama, niat mengikuti imam…dan yang kedua sesuai niat anda…Wallahu a’lam.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarokaatuh