‘Amru bin al-Hasan berkata, “Pernah ada satu keluarga dari penduduk negeri Yaman pergi meninggalkan rumah mereka menuju tempat terpencil di daerah pegunungan. Di sana mereka bersembunyi di dalam sebuah gua. Mereka berkata, “Kami sengaja meninggalkan rumah kami dan bersembunyi di tempat yang sangat terpencil ini agar Bulan Ramadhan tidak dapat menemukan kami.”

(Qashashul ‘Arab, karya Ibrahim Syamsuddin)