Ahli hikmah mengatakan :

“Barangsiapa beriman kepada akhirat, maka dia tidak akan tamak terhadap dunia”