Peristiwa dan Kejadian Nabi Shalat Ghaib

Berkaitan dengan permasalahan ini, kita akan mendapatkan sekian banyak dalil dan kejadian yang menunjukkan Nabi Shallallaahu