Ibadah:

Adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir dan yang bathin.(11)

10 perkara yang membatalkan Islam:

  • Menyekutukan Allah, seperti berdo’a dan memohon pertolongan kepada orang mati, bernadzar dan berkurban atas nama mereka.
  • Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, ia memohon pertolongan dan syafa’at kepada perantara tersebut dan bertawakkal kepada mereka.
  • Tidak meyakini kekafiran orang-orang musyrik, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka.
  • Berkeyakinan bahwa ada ajaran yang lebih sempurna dari pada ajaran Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam atau hukum (aturan) yang lebih baik dari pada hukum (aturan) Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam
  • Membenci sesuatu dari dari ajaran yang di ajarkan oleh Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam sekalipun ia mengamalkannya.
  • Memperolok-olokkan sesuatu dari agama Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam baik berupa pahala ataupun ganjarannya.
  • Sihir.
  • Membela atau memberikan dukungan kepada orang-orang musyrik terhadap orang-orang muslim.
  • Berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang boleh meninggalkan syari’at Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam.
  • Berpaling dari agama Allah (Islam), tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya.(12)