Sekitar 352 orang mengumumkan dirinya masuk Islam di salah satu perkampungan di republik Benin, Afrika. Perkampungan tersebut terletak di sebelah selatan negeri itu dengan jumlah penduduk sebanyak 5000 jiwa.

Masuknya ratusan orang tersebut ke dalam Islam di kampung Ayou, selatan republik Benin, pertama adalah atas karunia Alllah, kemudian berkat usaha keras Jam’iyyatul ‘Aun al-Mubaasyir (lembaga Islam dan kebajikan Bantuan Langsung) yang diketuai Dr ‘Abdurrahman as-Samith, kepala lembaga yang merupakan sub-ordinat dari Lajnah Muslim Afrika (LMA).

Mereka juga masuk Islam berkat upaya dakwah yang dilakukan seorang Muslimah yang sudah berkeluarga dari negeri tersebut yang bekerja sama dengan para Da’i LMA. Alhamdillahi rabbil ‘alamiin. (istod/AS)