amalanAbdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata:” Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:“ Amalan apa yang paling dicintai Allah?” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Shalat pada waktunya.” Saya bertanya lagi: “Kemudian apa ?” Beliau menjawab:“ Berbakti kepada kedua orang tua.” Saya bertanya lagi:“ Kemudian apa ?” Beliau menjawab:“ Jihad di jalan Allah.” Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata:“ Rasulullah menyampaikan ketiganya kepada saya, jika saya menambah pertanyaan tentangnya, niscaya beliau menjawabnya”. Muttafaq Alaih.