Diantara orang yang dikenal dengan kelemahan akalnya pada zaman jahiliyah adalah seseorang yang bernama ‘Ijl bin Lujaim.

Pernah ada seseorang datang kepadanya dan bertanya tentang kuda milik ‘Ijl, “Anda beri nama apa kuda Anda ini?”

‘Ijl langsung berdiri dan menghampiri kudanya. Kemudian ia mencongkel salah satu mata kudanya itu dan berkata, “Saya menamainya Si Mata Satu”

(Dari kitab Akhbarul Hamqaa wal Mughaffalin, karya Ibnul Jauzi)