KITAB MINUMAN

1. Semua minuman yang memabukkan adalah haram.

2. Minuman yang kalau banyak memabukkan, maka yang sedikitpun haram.

3. Boleh melakukan intibaz (perendaman) di dalam semua bejana.
Intibaz artinya merendam anggur atau kurma dalam air. Di dalam Nihayah disebutkan bahwa nabiz adalah membuat minuman dari korma, anggur, madu, gandum, jewawut dan lainnya. Dikatakan “nabaztu at-tamar wal inab maksudnya membiarkan terendam dalam air agar menjadi nabiz, baik memabukkan atau tidak tetap dinamakan nabiz.

4. Tidak boleh intibaz dengan mencampur dua jenis yang berbeda.

5. Diharamkan menjadikan khamar menjadi cuka.

6. Dibolehkan meminum perasan (jus) dan nabiz sebelum mendidih, ukurannya adalah lebih dari tiga hari.

7. Adab meminum:
A. Dalam tiga kali nafas.
B. Dengan tangan kanan.
C. Duduk.
D. Mendahulukan orang yang sebelah kanan dan selanjutnya.
E. Orang yang menghidangkan minuman adalah yang terakhir minum.
F. Membaca basmalah di awal minum.
G. Membaca alhamdulillah di akhirnya.
H. Dimakruhkan untuk:
– Bernafas di dalam bejana.
– Meniupnya.
– Meminum langsung dari mulut bejana.

8. Apabila najis jatuh pada sesuatu yang cair, maka tidak boleh diminum.

9. Jika jatuh pada yang padat, maka benda najis itu dibuang dan juga daerah sekitar makanan yang terkena najis.

10. Diharamkan makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak.